Συνάντηση Kick Off του έργου BLUE_BOOST

Η όμορφη πόλη του Zadar φιλοξένησε στις 23 και 24 Απριλίου 2018 την επίσημη συνάντηση Kick Off του έργου BLUE_BOOST. Επτά εταίροι από την Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν αυτό το 22μηνο έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος INTERREG ADRION.

Greek