3η Συνάντηση στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST και 2η Διακρατική επίσκεψη στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών φιλοξένησε την 3η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Έργου BLUE_BOOST, καθώς και την 2η Διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη (Cross Field Visits) στις
4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.
Η συνάντηση έφερε νέες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Έργου και παρείχε έντονες
και εμπεριστατωμένες συζητήσεις μεταξύ των εταίρων που συμμετείχαν. Ο κύριος στόχος και το
επακόλουθο αποτέλεσμα ήταν η περιγραφή συγκεκριμένων όρων για την υλοποίηση των πιλοτικών

Greek

BLUE_BOOST 1st newsletter is online


 

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα ή εδώ για να μάθετε τα τελευταία νέα του BLUE_BOOST project!
Μπορείτε  να το κατεβάσετε επίσης σε .PDF μορφή εδώ.

Greek

Συνάντηση στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST και 1η διασταυρούμενη επίσκεψη στην περιοχή της Απουλίας

Στις 16-18 Ιουλίου 2018, η Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας φιλοξένησε στη πόλη Giovinazzo (BA) τη 2η  Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST και ταυτόχρονα διοργάνωσε την 1η  διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη του έργου για τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Greek

BLUE_BOOST leafletTο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Οι εταίροι 7 Περιφερειών εστιάζουν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία καθώς και στην καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής προσέγγισης.

Greek

Συνάντηση Kick Off του έργου BLUE_BOOST

Η όμορφη πόλη του Zadar φιλοξένησε στις 23 και 24 Απριλίου 2018 την επίσημη συνάντηση Kick Off του έργου BLUE_BOOST. Επτά εταίροι από την Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν αυτό το 22μηνο έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος INTERREG ADRION.

Greek