Monday, July 30, 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Μελέτη για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την Διακοπή του καπνίσματος στην Πάτρα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Τραπεζικής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και διαχείρισης έργων, με γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Γνώστης του Συστήματος Διαχείρισης ΕΣΠΑ.
 • Πιστοποιημένες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε word, excel, outlook.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές
 • Επικοινωνιακές.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του έργου και τους  εξωτερικούς συνεργάτες.

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.421,73€ (4.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ