Friday, July 13, 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Υπεύθυνο Δικτύου στο έργο NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Υπέυθυνο ΙΤ του έργου:

 • Συνεχής   καθημερινή   παρακολούθηση   και   υποστήριξη   των   υπολογιστικών   και δικτυακών υποδομών του Ινστιτούτου
 • Συντήρηση και διαρκής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου
 • Προβολή των δράσεων του Ινστιτούτου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Ηλεκτρονικό networking με συνεργαζόμενους φορείς
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού και διαδυκτιακού υλικού σχετικού με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Καπνίσματος

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μηχανικού Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Υπολογιστών ή συναφούς πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υποδομών
 • Γνώση διαχείρισης Windows Server
 • Γνώση διαχείρισης και παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδα

 

Επιθυμητά προσόντα:

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση Οργανισμού ή επιχειρησης
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
   

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.502,41€ συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ