29 November 2018

 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι εταίροι του προγράμματος AGROINNOECO είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας AGROINNOECO στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέες ομάδες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.agroinnoeco.eu η προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών με εμπειρία στον τομέα της Αγροδιατροφής και της επιχειρηματικότητας.

Οι 15 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε ένα δομημένο πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) και εξέλιξης της ιδέας τους για 3 μήνες (Ιανουάριος 2019 έως Μάρτιος 2019) με στόχο ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για γρήγορη έξοδο στην αγορά.

Το δομημένο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων Study Visits
 • Πρόγραμμα Mentoring - εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε Networking events, Workshops και Meetups
 • B2B συναντήσεις στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνολογίας Patras IQ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Διαγωνισμού: www.agroinnoeco.eu

 

7 November 2018 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές κ.α.), να συμμετάσχουν δωρεάν σε ένα από τα Εργαστήρια Γαλάζιας Καινοτομίας, με τίτλο BLUE LABS.
Συγκεκριμένα, το ΕΠΠ θα υλοποιήσει 3 BLUE LABS, διάρκειας 2 ωρών το καθένα, στις 19, 20 & 29 Νοεμβρίου 2018 σε Πάτρα, Μεσολόγγι και Πύργο αντίστοιχα. Στα BLUE LABS θα συμμετάσχουν  ΜΜΕ & StartUps που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Σκοπός των BLUE LABS είναι:

•    καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης, 
•    παρουσίαση καινοτομικών ευκαιριών, 
•    προβολή και δικτύωση με γαλάζιες τοπικές και διακρατικές επιχειρήσεις, 
•    επισκέψεις σε γαλάζιες ΜΜΕ στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου

Επίσης η συμμετοχή στα BLUE LABS αποτελεί το πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο από το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του έργου BLUE_BOOST.  Πέντε (5) επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 9.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας» όπως fablabs, co-working spaces, creative hubs κλπ).
Το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του BLUE_BOOST θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, με την υλοποίηση σεμιναρίων επεξεργασίας σεναρίων “BLUE SCENARIO WORKSHOPS” και ενός διήμερου “BLUE Hackathon”. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, θα ληφθεί υπόψη, για τη χορήγηση του κουπονιού καινοτομίας στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠ.
Τα εν λόγω σεμινάρια προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Δηλώσεις συμμετοχής στο http://bit.ly/2Ok59ju

Πρόγραμμα Blue Labs- 19 Νοεμβρίου, Πάτρα: http://bit.ly/2Pe2dKF

Πρόγραμμα Blue Labs - 20 Νοεμβρίου, Μεσολόγγι: http://bit.ly/2OM08R2

Δελτίου τύπου: http://bit.ly/2SSZbtp

Media contact: president@psp.org.gr - Mr.Vassilis Anastassopoulos

13 September 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για απόφοιτο Φαρμακευτικής του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συνεργασία με τοπικά φαρμακεία & ενημέρωση πολιτών για τους σκοπούς του NOSMOKE
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του NOSMOKE.TEAM
 • Αποδελτίωση, καταγραφή και επεξεργασία απαντήσεων των ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει το NOSMOKE.TEAM
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
 • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ - Κάτοχος ECDL
 • μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του έργου “NOSMOKE”

Δεξιότητες:​

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και οι ακόλουθες δεξιότητες:

 • Μεταδοτικότητα και επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα συντονισμού και θέσπιση προτεραιοτήτων
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με την ομάδα έργου

Τόπος εργασίας: Πάτρα

Διάρκεια της Σύμβασης: H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 μήνα. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 5.132,59€ (6.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

 

Περισσότερα πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

 

28 August 2018


 


The 11 th International Conference on “Energy and Climate Change will take place at the National and Kapodistrian University of Athens – NKUA on 10-12 October 2018, in Athens, Greece and is set under the auspices of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC). The Conference is divided into three (3) main parts.

The first is devoted to the 3 rd “Green Energy Investments” Forum aiming to bring together policy and decision makers to explore opportunities for investment that promote the transition to a low carbon economy. The second “Scientific Sessions” is devoted to peer – viewed presentations and discussions on relevant to energy and climate change research topics, as in all previous years. Finally, the third is shaped as a “Brokerage session” that will bring together scientists, policy makers and market stakeholders and facilitate them to present their activities (projects and programs), discuss about funding opportunities, in the context of Horizon 2020 calls and finally to increase the cross-interaction on innovative ideas and cooperation on common importance topics.

Contact details of KEPA: 

Energy Policy and Development Centre (KEPA) National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)
Panepistimiopolis, KEPA Building
157-84 Athens, Greece
Tel.: (+30) 210-7275732, (+30) 210-7275809
Fax: (+30) 210-7275828
E-mail: epgsec@kepa.uoa.gr
Website: www.kepa.uoa.gr

 

You can more information in promitheasconference

 

2 August 2018


 

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα ή εδώ για να μάθετε τα τελευταία νέα του BLUE_BOOST project!
Μπορείτε  να το κατεβάσετε επίσης σε .PDF μορφή εδώ.

30 July 2018

Στις 16-18 Ιουλίου 2018, η Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας φιλοξένησε στη πόλη Giovinazzo (BA) τη 2η  Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST και ταυτόχρονα διοργάνωσε την 1η  διακρατική διασταυρούμενη επίσκεψη του έργου για τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Οι εταίροι του έργου BLUE_BOOST παρουσίασαν την κατάσταση του έργου και συζήτησαν για τις προσεχείς δραστηριότητες - Blue Labs, Blue Workshop Scenarios και Hackathon – οι οποίες αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τοπικά ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που λειτουργούν στους παραδοσιακούς και αναδυόμενους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες καινοτομίας τους και τη διακρατική συνεργασία με την υποστήριξη των Παρόχων Τεχνογνωσίας, δηλαδή των φορέων Έρευνας & Ανάπτυξης και των "νέων φορέων καινοτομίας" (κόμβοι καινοτομίας, living labs, κλπ.).

Η διακρατική πρόσκληση στα πλαίσια του έργου BLUE_BOOST για τη δημιουργία κουπονιών καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όπου οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις / start-ups, σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για ένα κουπόνι αξίας μέχρι 9.000 ευρώ για την υλοποίηση ενός έργου καινοτομίας.

Το έργο προβλέπει επίσης 7 διασταυρούμενες επισκέψεις  εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουλίου στην περιοχή της Απουλίας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Αντιπροσωπείες από τις επτά θαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας επισκέφθηκαν το Consorzio Gargano Pesca,  μια κοινοπραξία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που βρίσκεται στην περιοχή Manfredonia και την Coispa, ένας συνεταιρισμός ερευνητών και τεχνικών με αντικείμενο τη μελέτη των θαλάσσιων πόρων, στην τοποθεσία Torre a Mare. Η διασταυρούμενη επίσκεψη επέδειξε τόσο την επιχειρηματική όσο και την ερευνητική προσέγγιση της ανάπτυξης ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Το πρόγραμμα BLUE_BOOST χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση, η καθοδήγηση και η χρηματοδότηση της καινοτομίας στον τομέα της "Γαλάζιας Ανάπτυξης" στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. Σκοπός του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τετραπλής έλικας των στοχευμένων θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών της ADRION μέσω μιας ανοικτής, διαμοιρασμένης γνώσης και κοινοτικής προσέγγισης, που θα προκύψει από τη συνεργασία με νέους φορείς καινοτομίας και οργανισμούς ‘Έρευνας και Ανάπτυξης.


Μπορείτε να βρείτε το press release se PDF μορφή εδώ

Media contact: president@psp.org.gr - Mr.Vassilis Anastassopoulos

30 July 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

Μελέτη για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την Διακοπή του καπνίσματος στην Πάτρα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο γνωστικό πεδίο της Τραπεζικής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και διαχείρισης έργων, με γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Γνώστης του Συστήματος Διαχείρισης ΕΣΠΑ.
 • Πιστοποιημένες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε word, excel, outlook.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές
 • Επικοινωνιακές.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών.
 • Ευελιξία και προσαρμογή.
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Δυνατότητα εργασίας και απόδοσης σε στενά χρονικά περιθώρια και διαφορετικές απαιτήσεις.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαλής επικοινωνίας με τα μέλη του έργου και τους  εξωτερικούς συνεργάτες.

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.421,73€ (4.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

 

 

 

26 July 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για Μεταφραστή Αγγλικής Γλώσσας του έργου NOSMOKE, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων στα αγγλικά που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
 • Μετάφραση    κειμένων   από   τα   αγγλικά   στα   ελληνικά   για   τις   ανάγκες   του προγράμματος.
 • Συγγραφή και επιμέλεια αναφορών και εκθέσεων στην αγγλική γλώσσα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών Αγγλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency)
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου σε περιβάλλον windows

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατά την διαδικασία επιλογής, θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
   

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Έδρα της εταιρείας
 

Διάρκεια της Σύμβασης:

H αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες. Η διάρκειά της μπορεί να επεκταθεί, σε περίπτωση παράτασης του έργου.
 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αμοιβή του συνεργάτη καθόλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 3.421,73€ (4.000$) συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

18 July 2018

Ολοκληρώθηκε εχθές το βράδυ, στον εντυπωσιακό χώρο του εσωτερικού incubator της Interamerican, σε μια κατάμεστη αίθουσα, η εκδήλωση των Startupper Awards 2018 όπου η μεγάλη κοινότητα του Startupper.gr ανέδειξε τις πιο δημοφιλείς και ξεχωριστές ομάδες της ελληνικής Startup σκηνής.

Πάνω από 200 ομάδες συμμετείχαν στα τρίτα Startupper Awards, σχεδόν 6.500 ψήφοι καταμετρήθηκαν, με την επιλογή των ομάδων και την ψηφοφορία να γίνεται από την ίδια την κοινότητα Startups, μέσω της πλατφόρμας της E-Survey. Να σημειώσουμε ότι η Interamerican για δεύτερη χρονιά υποστηρίζει τα βραβεία μας ως μεγάλος χορηγός φιλοξενίας της εκδήλωσης.

Το μεγάλο δώρο της βραδιάς το απένειμε στην ομάδα με τις περισσότερες ψήφους, Chainproof.ai, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Αθήνα, Ιρίτ Μπεν Αμπά, η οποία έγινε η 8η ομάδα που θα συμμετάσχει στο μεγάλο φεστιβάλ καινοτομίας DLD Tel Aviv Innovation Festival τον προσεχή Σεπτέμβριο με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Συνολικά βραβεύθηκαν 12 Startup εταιρείες, 3 γυναίκες Startuppers, καθώς και μια πρωτοβουλία της ελληνικής Startup σκηνής.

Στις εναρκτήριες ομιλίες ο Ηλίας Σπυρτιούνας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενόψει ΔΕΘ.

Ο Γιώργος Μαρκατάτος της Regate, (φωτογραφία επάνω), μίλησε εκ μέρους του ΣΕΚΕΕ για την ελληνική σκηνή και την ανάγκη υποστήριξης και συσπείρωσης των Startups.
Η Σόνια Μουσαραβέ, υπεύθυνη επικοινωνίας της Bayer Hellas, στάθηκε στην ανάγκη περισσότερων συμμετοχών Biotech και HealthTech Startups στα προγράμματα της εταιρείας.

Νίκος Πορφύρης, (φωτογραφία επάνω), Επιτελικός Διεθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μίλησε για την έμφαση που θα δώσει το χρηματιστήριο μέσω της ΕΝΑ στις Scaleups για χρηματοδότηση.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Interamerican, Μάρκος Φραγκουλόπουλος, (επάνω φωτογραφία) έκανε μια παρουσίαση του εσωτερικού incubator καινοτομίας της εταιρείας και τα θετικά αποτελέσματα που έχει μέχρι στιγμής.

Τέλος, ο Σπύρος Αρσένης από το NBG Business Seeds και η Ρούλα Μπαχταλιά από την Eurobank αναφέρθηκαν στα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις για Startups που προσφέρουν, με την Eurobank να ανοίγει τη πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding) μετοχικού κεφαλαίου Startups το προσεχές Φθινόπωρο.

Στην κατηγορία, EARLY STAGE STARTUPS την πρώτη θέση σε ψήφους και τους περισσότερους συνολικά (413), πήρε η ομάδα του Egg, Chainproof.ai, με ένα εργαλείο πιστοποίησης έργων τέχνης μέσω blockchain, ενώ στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Olwyc, με μια πλατφόρμα εύρεσης πάρτι και εκδηλώσεων σε μπαρ, στην τρίτη θέση βρέθηκε η Yammas, η προσφέρει κεράσματα σε μπαρ εξ’ αποστάσεως μέσω app.

Στην κατηγορία MATURE STARTUPS την πρώτη θέση πήρε η e-table, η οποία προσφέρει κρατήσεις εστιατορίων online, ενώ στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Owiwi, με ένα παιχνίδι – εργαλείο επιλογής προσωπικού. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η CityCrop με ένα θερμοκήπιο εσωτερικών χώρων.

Στην κατηγορία SCALEUP STARTUPS νικήτρια εταιρεία αναδείχθηκε η Doctor anytime, με ραντεβού γιατρών online και ακολούθησαν οι Douleutaras.gr για εύρεση επαγγελματιών και τεχνικών για το σπίτι και Blueground η οποία προσφέρει καταλύματα πολυτελείας για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Στην κατηγορία των SOCIAL IMPACT STARTUPS είχαμε πολλές και ενδιαφέρουσες συμμετοχές, στην πρώτη θέση βρέθηκε η ομάδα της HANDS UP, με ένα ψηφιακό εργαλείο νοηματικής γλώσσας και ακολούθησε αυτή της DOGS’ VOICE, με μια πλατφόρμα περίθαλψης και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων με crowdfunding, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε αυτή της A million senses η οποία προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες για άτομα με αυτισμό.

Στη κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΕΣ STARTUPPERS νικήτρια αναδείχθηκε η Αλεξία Κωτσή από την FUNKMARTINI, ακολούθησε η Χαρά Στάθη από την HANDS UP, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθηνά-Πωλίνα Ντόβααπό την Owiwi.

Τέλος, το βραβείο των πρωτοβουλιών και δομών της ελληνικής Startup σκηνής πήγε στο Egg.

H ομάδα του Startupper.gr ανακοίνωσε τις νέες πρωτοβουλίες της για την υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Την δημιουργία online βάσης δεδομένων όλων των Startups και δομών του χώρου.
 • Την ενίσχυση του αγγλόφωνου Site Emeastartups.com.
 • Την προώθηση του αγγλικού περιεχομένου σε ειδησεογραφικά sites του εξωτερικού.
 • Την έκδοση περιοδικού για το ελληνικό Startup οικοσύστημα.

Τέλος, εκτός από το μεγάλο βραβείο στην πιο δημοφιλή Startup, η οποία θα πάει Ισραήλ μαζί με άλλες επτά ομάδες, οι πρώτοι πέντε των πρώτων κατηγοριών πήραν τέσσερα Smartphones και ένα Tablet τηςHuawei ενώ κληρώθηκαν και δυο σημαντικά δώρα από την Spaces, με δωρεάν χρόνο και εκπτώσεις στους χώρους γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα και το εξωτερικό. Τα δώρα αυτά κέρδισε η Hands Up και ο Douleutaras.gr
Επίσης, σε κλήρωση ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την Interamerican κέρδισε η Hands Up.

Επίσης, η Εθνική Τράπεζα μέσω του Σπύρου Αρσένη, ανακοίνωσε για τις πρώτες ομάδες την πρόσβαση στα καινούργια υποστηρικτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για Startups της τράπεζας, ενώ όλοι οι νικητές παρέλαβαν και ένα πιστωτικό κουπόνι για πρόσβαση στο μοναδικό κατάστημα ψηφιακών περιοδικών και βιβλίων, ReadPoint. Τέλος, οι πρώτες ομάδες θα παραλάβουν και δώρα από την Yolenis, ενώ τα βραβεία ήταν μια ιδέα και υλοποίηση της B3D.

18 July 2018Tο έργο BLUE_BOOST στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Οι εταίροι 7 Περιφερειών εστιάζουν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία καθώς και στην καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της κοινοτικής προσέγγισης.

Μπορείτε να βρείτε το leaflet του BLUE_BOOST εδώ

Pages