1ος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών “be a part of hack OAED crowdhackathon” – Το ΕΠΠ χορηγός επικοινωνίας

Ο ΟΑΕΔ διοργανώνει τον 1ο μαραθώνιο καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών be a part of hack OAED crowdhackathon με στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας be a part of hack OAED crowdhackathon θα πραγματοποιηθεί υβριδικά 04-05 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή και με φυσική παρουσία στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι) αλλά και απομακρυσμένα με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

Μέσα από τη δράση κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών του και προωθείται η καινοτομία.

Στη δράση be a part of hack OAED crowdhackathon μπορούν να συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, startup εταιρείες και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε πιλοτική εφαρμογή στο διάστημα του διημέρου. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές του μαραθωνίου, οι οποίες θα εξειδικευτούν στη συνέχεια, είναι η καταπολέμηση ανεργίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα για όλες και όλους, και η αναβάθμιση διαδικασιών.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, ομάδες προγραμματιστών, startup εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στο μαραθώνιο με τους εξής τρόπους:

α. δίνοντας θέματα ή προβλήματα ή προκλήσεις για λύση που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή (δημόσια υποβολή προτάσεων – διαβούλευση). – https://hello.crowdapps.net/participation-oaed/

β. αναπτύσσοντας πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα  – https://crowdhackathon.com/neosoaed/apply/

γ. υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια (ως μέντορες, χορηγοί, υποστηρικτές, δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες, συλλογικοί φορείς). – https://crowdhackathon.com/neosoaed/supporters/

Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται χρηματικά βραβεία, ενώ για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και μετέπειτα συνεργασιών με τον ΟΑΕΔ και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας be a part of hack OAED crowdhackathon θα πραγματοποιηθεί υβριδικά 04-05 Δεκεμβρίου 2021 και περιλαμβάνει 3 στάδια:

  • Δημόσια καταγραφή και συλλογή ιδεών και προβλημάτων για λύση και αποτύπωση αναγκών που μπορούν να υποστηριχθούν με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές
  • Διοργάνωση του μαραθωνίου
  • Βράβευση των εφαρμογών που θα διακριθούν, συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και υποστήριξη για την παραγωγική εφαρμογή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τον μαραθώνιο καινοτομίας: https://crowdhackathon.com/neosoaed/.

To be a part of hack OAED crowdhackathon διοργανώνεται με την υποστήριξη της εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy και την συμμετοχή ως υποστηρικτών σημαντικών φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας.

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.