Ανοικτές θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ

Το Κέντρο Ικανοτήτων π-NET, ακολουθώντας τις ανάγκες που έχουν προκύψει για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», στο πλαίσιο του οποίου ιδρύθηκε, διαθέτει προς κάλυψη ανοικτές θέσεις εργασίας 6 ειδικοτήτων για developers και engineers, με τα αντίστοιχα απαραίτητα και συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά job descriptions που ακολουθούν. Ο τόπος απασχόλησης για όλες τις θέσεις είναι στην Πάτρα.

Cloud Infrastructure engineer

Telecommunications and 5G Radio Engineer

5G System Platform and R&D Engineer

Junior Developers/researchers for 5G/NFV services

Senior Developers/researchers for 5G/NFV services

Junior Developers/researchers for Frontend web services

Αποστολή βιογραφικών στο info@p-net.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.p-net.gr

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.