Αποτελέσματα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «προμήθεια προωθητικού υλικού τύπου antistress cubes και εκτύπωση φυλλαδίων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «CREATURES»

Επισυναπτόμενο αρχείο: 60Ξ7ΟΡΕΤ-ΟΡ9_Πρακτικό Αξιολόγησης CREATURES Προωθητικό υλικό.pdf

Συνήλθε σήμερα στις 03.10.2022, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της από 22.09.2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για «προμήθεια προωθητικού υλικού τύπου antistress cubes και εκτύπωση φυλλαδίων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «CREATURES».

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους κ.κ. Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο, Μαρία Βενέρη, Κωνσταντίνο Μπάστα.

Η Επιτροπή σε αυτή την συνεδρίαση εξέτασε τις ακόλουθες υποβληθείσες προτάσεις:

  • Κωνσταντινόπουλος Σπύρος – Patraprint
  • Ανδρέας Κλαυδιανός – Lampsi.gr

Η Επιτροπή, αφού έλεγξε τις προσφορές, κατέληξε ότι και οι δύο πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι πρόκειται για καταξιωμένες εταιρείες με έμπειρους στο αντικείμενο επαγγελματίες.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των προσφερόντων με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά:

ΠροσφέρωνΟικονομική Προσφορά (€)Τελική κατάταξη
Κωνσταντινόπουλος Σπύρος – Patraprint9.350,00 €2
Ανδρέας Κλαυδιανός – Lampsi.gr9.070,00 €1

Ως εκ τούτου, με βάση το κριτήριο για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, επιλέγεται η προσφορά της εταιρείας ‹‹Ανδρέας Κλαυδιανός – Lampsi.gr›› .

Συνεπώς, για την «προμήθεια προωθητικού υλικού τύπου antistress cubes και εκτύπωση φυλλαδίων»

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «CREATURES»  του προγράμματος Interreg Adriatic – Ionian (ADRION), η Επιτροπή προτείνει:

τον ορισμό ως αναδόχου της εταιρείας «Ανδρέας Κλαυδιανός – Lampsi.gr», με αμοιβή 9.070,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.176,80 € (συνολικά  11.246,80 €).

Η επιτροπή

Παναγιώτης ΚωνσταντινόπουλοςΜαρία Βενέρη Κωνσταντίνος Μπάστας

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.