Διακήρυξη: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE APP, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MULTIMEDIA INSTALLATION, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δείτε όλη την Διακήρυξη εδώ:

Διακήρυξη CREATURES_Open Tender_2_v1.3_67Μ4ΟΡΕΤ-ΝΙ9ΚΗΜΔΗΣ

Διόρθωση σφαλμάτων Διακήρυξης _CREATURES_Open Tender_2_6Ξ65ΟΡΕΤ-ΡΚΑ

Αριθ. Διακήρυξης 01/2022

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE APP, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MULTIMEDIA INSTALLATION, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.