Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «προμήθεια προωθητικού υλικού τύπου antistress cubes και εκτύπωση φυλλαδίων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «CREATURES»

Επισυναπτόμενο αρχείο: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών T2ΨΣΜΙΟΡΕΤ-Ζ5Ω.pdf

Η εταιρεία μας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ προτίθεται να αναθέσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίες αποτελούν παραδοτέα του έργου “CREATURES». Πιο συγκεκριμένα:

Σύνοψη έργου CREATURES                        

Το έργο «CreaTourESPromoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes» με ακρωνύμιο CREATURES υλοποιείται, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION, από σύμπραξη 8 εταίρων και 6 συνδεδεμένων εταίρων από 8 Περιφέρειες και 6 χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη).

Το έργο στοχεύει στην προβολή και ενίσχυση, με βιώσιμο τρόπο, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες (CCI) διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη του έργου και στην φιλοδοξία του να προτείνει νέες μορφές εμπειρίας στον τουρισμό, μέσω της δημιουργίας διαδρομών #CreaTourES.

Όλοι οι εταίροι θα συνεργαστούν με διάφορους τρόπους για:

  • την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με τις CCI
  • την ενίσχυση των δυνατοτήτων και εργαλείων που είναι στην διάθεση των ανθρώπων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων σχετικά με τις CCI
  • την ανάπτυξη της εφαρμογής #CreaTourES mobile app
  • την εγκατάσταση σταθμού πολυμεσικής εφαρμογής

Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαρτίου 2020 και έχει διάρκεια 36 μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Interreg ADRION.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης συνοψίζεται στην προμήθεια των ακολούθων:

  • Φυλλάδιο (μονόφυλλο) με εκτύπωση 4χρωμίας, διπλής όψεως, σε μέγεθος Α5, χαρτί 150 gr.
  • Foam Antistress cubes (κατά προτίμηση) λευκού χρώματος

Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 9.500,00 €

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: η πρόσκληση υποδιαιρείται σε τμήματα. Οι προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε τμήμα στο σύνολο της ποσότητας του κάθε τμήματος. Αποδεκτές είναι μόνον προσφορές και για τα δύο τμήματα.

Περιγραφή :

Τμήμα 1ο

Τίτλος: Διαφημιστικό υλικό (Αγχολυτικοί κύβοι –antistress cubes)

Κωδικός CPV: 22462000-6 

Τόπος εκτέλεσης: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E. Οδός Σταδίου, Ρίο  Πατρών ΕL

Τεμάχια: 5.000

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 9.100 €

Διάρκεια σύμβασης: 120 ημέρες, Εναλλακτικές προσφορές: Όχι, Δικαίωμα προαίρεσης: Όχι

Τμήμα 2ο

Τίτλος : Εκτύπωση εντύπων

Κωδικός CPV: 22820000-4

Τόπος εκτέλεσης: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ A.E. Οδός Σταδίου, Ρίο  Πατρών ΕL

Τεμάχια : 5.000

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ : 400 €

Διάρκεια σύμβασης: 120 ημέρες, Εναλλακτικές προσφορές: Όχι, Δικαίωμα προαίρεσης: Όχι

Πληροφορίες σχετικά με τη Χρηματοδότηση :

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο Διακρατικό Πρόγραμμα  INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation  Programme  2014-2020 με κωδικό έργου ΜΙS: «ADRION1050», ΣΑΕ2020ΣΕ01320002

Πίνακας βασικών προδιαγραφών εξοπλισμού:

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι
ΤμήματαΠροδιαγραφές
    1ο Διαφημιστικό υλικό (Foam antistress cubes) Foam Antistress με εκτύπωση 4χρωμίας, σε μορφή κύβου, λευκού χρώματος (κατά προτίμηση), με μήκος πλευράς 4,5cm x 4,5cm. Σε τρεις (3) από τις έξι (6) πλευρές θα υπάρχει εκτύπωση, ως ακολούθως: Σε μία πλευρά το λογότυπο και πιθανώς ο τίτλος του έργουΣε μία πλευρά ένα QRΣε μία πλευρά μία φράση – μήνυμα  
              2ο Εκτύπωση Εντύπων Εκτύπωση εντύπων προβολής του έργου: μονόφυλλο, με εκτύπωση 4χρωμίας, διπλής όψεως, σε μέγεθος Α5, χαρτί 150 gr

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

Η μέγιστη αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες είναι 9.500 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Η καταβολή της αμοιβής  θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμήματος εξοπλισμού. Η μέγιστη αμοιβή ανά παραδοτέο είναι η ακόλουθη:

α/αΤίτλος ΠαραδοτέουΑμοιβή (τιμές χωρίς ΦΠΑ)
Π1Προμήθεια ποσότητας Foam Antistress cubes 5.000 τμχ.9.100€
Π2Προμήθεια εντύπων ποσότητας 5.000 φυλλαδίων   400€
 Σύνολο:9.500€

Υποβολή προσφορών

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας, το αργότερο, έως την Παρασκευή 29.09.2022 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psp.org.gr.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Βασίλειος Λουκόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.