Πρακτικό Εισήγησης για την πρόσληψη έμπειρου Προσωπικού Σχεδιασμού,  Ανάπτυξης και Υποστήριξης υποδομών και υπηρεσιών του ΕΠΠ στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών του ΕΠΠ»

ΣΧΕΤ: Το έγγραφο της ΕΠΠ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ. 27021 από 04.07.2022

Επισυναπτόμενο αρχείο: 6ΡΙ8ΟΡΕΤ-2Δ8_Εισήγηση για πρόσληψη Προσωπικού_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.pdf

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, εκδόθηκε από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έμπειρου Προσωπικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Υποστήριξης υποδομών και υπηρεσιών του ΕΠΠ στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών του ΕΠΠ»

Οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ζητούμενες δεξιότητες καθορίστηκαν στην παραπάνω πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκίνησε στις 04.07.2022 και ολοκληρώθηκε στις 18.07.2022 και ώρα 14:00. Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε από τους:

α/αΟνοματεπώνυμο
1.Γ.Μ

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στην πρόσκληση και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή του    ΕΠΠ. Με βάση το βιογραφικό σημείωμα, την εμπειρία και το προφίλ του υποψηφίου, τα απαιτούμενα προσόντα της δημοσιευμένης πρόσκλησης και την αξιολόγηση από την προσωπική συνέντευξη (συνημμένος πίνακας αξιολόγησης), προτείνεται για πρόσληψη ο κάτωθι υποψήφιος:

α/αΟνοματεπώνυμο
1.Γ.Μ

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος Καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με τον παραπάνω υποψήφιο.

Η αμοιβή και το είδος της σύμβασης θα καθοριστεί με βάση την κείμενη νομοθεσία και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΠΠ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ θα αναλάβει να ενημερώσει και να καθορίσει τα επιμέρους καθήκοντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΠΠ. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι από 03/08/2022 μέχρι τουλάχιστον τις 03/02/2023, ενώ οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΕΠΠ είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00. Η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τις οικονομικές δυνατότητες του ΕΠΠ.

Για την ΕΠΠ Α.Ε.

Καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καθ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΠ

Σπυρίδων Μαζαράκης Μέλος ΔΣ ΕΠΠ

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.