Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε startups της Δυτικής Ελλάδας από το ΕΠΠ σε συνεργασία με το Κ.Ε.Μ.ΕΛ.

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), ως φορέας ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της ελληνικής πολιτείας και στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για νεοφυείς επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου με έδρα τη Δυτική Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ.) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ https://forms.gle/EkM4Dq3Pdkyu7ijZ6, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα σεμινάρια, τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, αρχής γενομένης τον Ιούλιο με μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας και στη συνέχεια κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, απευθύνονται σε startups οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (early stage) και δε διαθέτουν τους πόρους για παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή για λήψη υπηρεσιών από ειδικούς συμβούλους.

Στόχος και επιδίωξη του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα σεμιναρίων, που απαρτίζεται από ένα σύνολο θεμάτων τα οποία θα βοηθήσουν τους ιδρυτές και τα στελέχη των early startups να προχωρήσουν την ιδέα τους μέχρι την τοποθέτηση του προϊόντος τους στην αγορά. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα, που έχει καταρτισθεί από τα στελέχη του Κ.Ε.Μ.ΕΛ. και φέρει τον γενικό τίτλο “The KEMEL Way”, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίο να αναπτύξει μια νεοφυής επιχείρηση πρώιμου σταδίου ξεκινώντας από την διαμόρφωση και τον έλεγχο εγκυρότητας της ιδέας.

Αναλυτικότερα, εκκινώντας από τη θεματική «The founder’s dream» (Το όνειρο του ιδρυτή), οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικές σχετικές με: την Εξέλιξη του Marketing, τη διαμόρφωση του καμβά επιχειρηματικότητας  (Business Model Canvas), το Assumption Validation, τα βήματα εξόδου στην αγορά (Go to market), το βασικό πλάνο marketing, οικονομικά ζητήματα διαχείρισης και ετοιμότητας στην προσέλκυση επενδυτών και το επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan). Όλα τα θέματα θα αναπτυχθούν με βάση τις πιο πρόσφατες τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως, συμπεριλαμβάνοντας παραδείγματα επιτυχημένων startups στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος είναι η οργάνωση ειδικών workshops, με τη συμμετοχή όλων προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των θεμάτων.

Η συνεργασία με το Κ.Ε.Μ.ΕΛ.

Το Κ.Ε.Μ.ΕΛ. συγκροτείται από ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, με τεχνογνωσία και πολύχρονη σταδιοδρομία σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το ΕΠΠ έχει υπογράψει MoU με το Κ.ΕΜ.ΕΛ. και ανέπτυξε συνεργασία με τον φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος Proof of Concept, όπου οι εισηγητές του Κ.Ε.Μ.ΕΛ. παρείχαν υπηρεσίες συμβουλευτικής – καθοδήγησης (mentoring) στις ομάδες που επελέγησαν για την μετατροπή μιας ερευνητικής ιδέας σε επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Μαρία Κωνσταντίνου, υπεύθυνη γραφείου μεταφοράς τεχνογνωσίας Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, 2610-911557, konstantinou@psp.org.gr

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.