Συνάντηση εργασίας της διοίκησης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Στο πλαίσιο των συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει και συμμετέχει το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΠΠ, συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΕΠΠ, καθ. Βασιλείου Λουκόπουλου και καθ. Βασιλείου Παπασωτηρόπουλου αντίστοιχα, με τους Αντιπροέδρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), καθ. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, Αντιπρόεδρο Διοικητικών, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, και καθ. Κωνσταντίνο Καραμάνη, Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης. Στη συνάντηση συμμετείχε και η κα Βίκυ Τομαρά Διευθύντρια Ανάπτυξης του ΕΠΠ.

Στη βάση της άριστης συνεργασίας που ήδη υφίσταται μεταξύ των δύο φορέων, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή του ΕΠΠ στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τον 7ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» που διοργανώνεται από το ΕΑΠ, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας και για τον προγραμματισμό κοινών μελλοντικών δράσεων, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων ερευνητικών ιδεών και την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων των δύο φορέων και την αξιοποίηση του δικτύου και της τεχνογνωσίας τους, το οποίο θα συμβάλλει θετικά στη διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας σε ολόκληρο το δυτικό άξονα της χώρας.

Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η σύμπλευση απόψεων, στόχων και προσδοκιών αμφότερων των φορέων και η πρόθεση ανάληψης πρωτοβουλιών από κοινού, ώστε να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας στο χάρτη της καινοτομίας.

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.