Ξενάγηση γνωριμίας με το γερμανικό οικοσύστημα καινοτομίας

Σε ολιγομελή ελληνική αποστολή στο Βερολίνο και στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου συμμετείχε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, στις 8 – 12 Μαΐου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το Υπουργείο Εξωτερικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών φορέων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σχετικά με πολιτικές και πρακτικές ενίσχυσης της καινοτομίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και ενεργειακής μετάβασης.

Εκπροσωπώντας το ΕΠΠ, ο αντιπρόεδρος του φορέα, καθηγητής κ. Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, βρέθηκε στο Βερολίνο, τη δεύτερη σε κατάταξη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα από άποψη ανάπτυξης startup επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα συναντήσεων και ξεναγήσεων που συντονίστηκε από το Goethe Institute. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρουσιάσθηκαν καλές πρακτικές υποστήριξης του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, διαχείρισης των συνεπειών της αποβιομηχανοποίησης και απολιγνιτοποίησης μέσω της καινοτομίας και διασύνδεσης των start-ups με ερευνητικά κέντρα, ενώ ακόμα έγινε ανταλλαγή απόψεων σε μία εποικοδομητική βάση, με δυνητικά οφέλη για τους ελληνικούς τεχνολογικούς φορείς.

Εκκινώντας από την επίσκεψη στο Borderstep Institute, ένα ανεξάρτητο think tank για την καινοτομία με έμφαση στην αειφορική ανάπτυξη και το περιβάλλον, αναδείχθηκε από τον project manager του Ινστιτούτου, κ. Alexander Schabel ο ρόλος της clean energy βιομηχανίας.  Οι δράσεις του Borderstep Institute εντάσσονται στο πλαίσιο της θεματικής για το κλίμα, την ενέργεια και την καινοτομία με σημείο αιχμής την αντιμετώπιση  των περιβαλλοντικών κινδύνων στην πρώην ανατολική Γερμανία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης μέσω της καινοτομίας και οι λύσεις που προσφέρονται από το startup οικοσύστημα της Γερμανίας και του Βερολίνου ειδικότερα, αποτελούν, όπως διαφάνηκε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε πολιτικές αειφορίας.

Το επίπεδο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του start-up οικοσυστήματος και οι πολιτικές διασύνδεσής του με ερευνητικά κέντρα, όπως αυτές εφαρμόζονται από την ομοσπονδιακή αλλά και τις τοπικές κυβερνήσεις, υπογραμμίσθηκε από τον εκπρόσωπο του κρατιδίου του Βερολίνου και υπεύθυνο για τα θέματα των startups, κ. Norbert Hermann, στο πλαίσιο παρουσίασης και συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο αρμόδιο τμήμα της γερουσίας του Βερολίνου για τα οικονομικά, την ενέργεια και τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Στα θέματα της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Λουσατίας, περιοχής της πρώην ανατολικής Γερμανίας, η οποία υπήρξε στο παρελθόν κέντρο παραγωγής ενέργειας, χάρη στη λειτουργία των λιγνιτικών ορυχείων, ωστόσο σήμερα υφίσταται μια βαθιά δομική μεταμόρφωση λόγω της απολιγνιτοποίησης η οποία προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 15 χρόνια. Η περίπτωση της Λουσατίας, η οποία παρουσιάσθηκε με επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή και μέσα από συναντήσεις με τον εκπρόσωπο του καγκελάριου του Βραδεμβούργου, Dr Klaus Freytag, και με τους εκπροσώπους του τοπικού start-up οικοσυστήματος στο RKW Competence Centre, Trutz Brachvogel και Marcel Linge, ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των startup στη διαδικασία μετάβασης στη νέα πραγματικότητα που οι δομικές αλλαγές διαμορφώνουν στην περιοχή, αλλά και τις προκλήσεις που εμφανίζονται για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Γόνιμη συζητήση και ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα συμβουλευτικής και λειτουργίας διεθνών δικτύων ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε κατά από την επίσκεψη στο Charlottenburg Innovations-Centrum (CHIC) που υποστηρίζεται από τη δημόσια επιχείρηση WISTA στο Βερολίνο και το Βραδεμβούργο, η οποία έχει ως αποστολή της την υποστήριξη start-ups, τη σύνδεση της επιστήμης με τις επιχειρήσεις και την προαγωγή εθνικών και διεθνών συνεργασιών. Το CHIC αποτελεί ένα κέντρο καινοτομίας, που παρέχει υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και προάγει τις spin-off εταιρείες οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της γεωγραφικής τοποθέτησης στο Charlottenburg, όπου βρίσκονται δύο από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια του Βερολίνου το Technische Universität (TU Berlin) και το Universität der Künste, ενώ διασυνδέεται με το πανεπιστημίο Humboldt καθώς και το ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer.

Ακολούθησε επίσκεψη στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Εμπορίου και Επενδύσεων, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, αντίστοιχο της Enterprise Greece, όπου μέσα από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Philipp Kövener, υπεύθυνο Trend & Innovation Scouting, εξετάσθηκαν οι πιθανότητες συνεργασίας και επενδύσεων στην Ελλάδα, σε περιοχές αλλαγής και καινοτομίας.

Η ξενάγηση της αποστολής ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη στη Γερμανία και η γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας – επιχειρηματικότητας, αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αναζήτηση και εντοπισμό καλών πρακτικών που μπορούν να μεταφερθούν στη χώρα μας και να εφαρμοστούν στο δικό μας τοπικό οικοσύστημα, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνεισφοράς του ΕΠΠ προς αυτό. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων που διαθέτει το οικοσύστημα καινοτομίας, αλλά και η ενεργοποίησή του ως εναλλακτικού πόλου ανάπτυξης, συμβάλλει στην επίλυση τοπικών προβλημάτων και την ανάδειξη του ρόλου των φορέων ανάπτυξης καινοτομίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη σε διάφορους τομείς.

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.