Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στην ‘Σύμπραξη Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας–ΥΠΑΤΙΑ’

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα τη δημιουργία της ΣΥμΠραξης ΚαινοτομίΑς ΕπιχειρημαΤΙκότητΑς – ΥΠΑΤΙΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κκ. Ν. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης ΠΔΕ, Θ. Κατσής, Πρύτανης Παν. Πελοποννήσου, Χ. Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Κ. Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Π., Β. Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Παπασωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Δ. Σερπάνος, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ, Σ. Συρμακέσης, Παν. Πελοποννήσου, Β. Σιώκας, Παν. Πελοποννήσου, Μ. Μακριδάκη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και Β. Κωστή Παν. Πατρών.

 H ΥΠΑΤΙΑ επιδιώκει να διευκολύνει όλα τα βήματα, από το Α ως το Ω, που οδηγούν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, περιλαμβάνοντας:

1. την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας

2. την ενίσχυση της μεταφραστικής (translational) και εφαρμοσμένης έρευνας

3. την ευρεία και ισχυρή προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

4. τη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης

5. την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω στοχευμένων διαφημιστικών και προωθητικών δράσεων

6. τη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών με τη βιομηχανία

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.