Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΣΧΕΤ: Το έγγραφο της ΕΠΠ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ. 22980 από 26.02.2019

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ζητούμενες δεξιότητες καθορίστηκαν στην παραπάνω
πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχισε στις 26.02.2019 και ολοκληρώθηκε στις 13.03.2019 ώρα 16:00.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγκαιρα υπέβαλλαν οι εξής υποψήφιοι:

α/α      Αριθμός αίτησης  υποψηφίου Αρχικά υποψηφίων
123015/13-3-2019Π.Β.
222995/6-3-2019Δ.Κ.
323010/12-3-2019Τ.Ν.
423014/13-3-2019Α.Γ.
522996/7-3-2019Γ.Ο.
623013/13-3-2019Χ.Α.

Βάσει των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντατης προκήρυξης.

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγείται την κήρυξη της πρόσκλησηςως άγονη και προτείνεται ηεπαναπροκήρυξη της.

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο εδώ

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.