Σεμινάρια επεξεργασίας σεναρίων στην Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Scenario Workshops) του έργου «Blue_Boost»

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), υλοποίησε με επιτυχία συνολικά έξι (6) Σεμινάρια επεξεργασίας σεναρίων στην Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Scenario Workshops), στην Πάτρα, στον χώρο του ΕΠΠ, στα πλαίσια του έργου Blue_Boost. Συγκεκριμένα, το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019, το δεύτερο στις 31, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στις 1, 4, 6 και 13 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Στα Blue Scenario Workshops συμμετείχαν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) & StartUps της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), οι οποίες συμμετείχαν στα Εργαστήρια Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Labs) και δραστηριοποιούνται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές κ.α. Στα Blue Labs έγινε η καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης καθώς και η παρουσίαση των καινοτομικών ευκαιριών που προσφέρει το έργο Blue_Boost στους συμμετέχοντες. Επίσης η συμμετοχή στα Blue Labs αποτέλεσε το πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο από το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του έργου Blue_Boost

Το επόμενο βήμα στο «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» ήταν τα Blue Scenario Workshops, όπου σκοπός τους ήταν η παροχή καινοτομικής καθοδήγησης από εμπειρογνώμονες στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης προς τις ΜΜΕ & StartUps που συμμετείχαν στα Blue Labs και σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί στα τελευταία. Το «μονοπάτι γαλάζιας καινοτομίας» του Blue_Boost θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με  ένα διήμερο BLUE Hackathon.

Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις, θα ληφθεί υπόψη, για τη χορήγηση του κουπονιού καινοτομίας στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠ. 

Πέντε (5) επιχειρήσεις της ΠΔΕ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 10.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας» όπως fablabs, co-working spaces, creative hubs κλπ).

Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Blue_Boost (Πρόγραμμα Interreg ADRION). Tο έργο Blue_Boost στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων, των παραδοσιακών και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Στα πλαίσια του έργου, οι συνέταιροι των επτά περιοχών της ADRION θα επικεντρωθούν στη διακρατική και διατομεακή συνεργασία και καινοτομία των θαλάσσιων συνεργατικών συμπλεγμάτων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της  κοινοτικής προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο /blueboost

Μπορείτε να βρείτε το Δελτίο τύπου σε μορφή PDF σε αυτό το link

stay informed!

Subscribe to receive our latest news and notifications

Evangelia Gralista

Web Design Internship

Evangelia Gralista from Trikala,Greece is in her senior year at University of Patras in the department of mathematics. She is currently working as a web design intern at Patras Science Park (PSP).

Vicky Tomara

Development Director

Vicky studied Business Administration at Athens University of Economics and Business and she got a M.B.A. from University of Patras. Her experience and background focus on supporting businesses-academia partnerships. Especially, she has been primarily activated in innovation supporting tools, while she worked in the past as an economist and research project manager in the industry. She has a good knowledge of the Greek innovation ecosystem actors, including academia, research institutes, regional and central governmental organizations, entrepreneurs and industry. She contributed to the launch and development of the Innovation and Technology Transfer Office of the University of Patras where she served as a Technology Transfer Consultant for 4 years. She acted as the principal organizational officer on behalf of the University of Patras for the 1st, 2nd and 3rd Patras IQ Innovation Exhibition. Also, she contributed to the launch and development of the Technology Transfer Office of Patras Science Park and she involved in the building of the collaborative network between both CERN procurement and CERN Technology Transfer Group with the Greek start up community & enterprises. She is currently the Development Director in Patras Science Park, she is member of the Advisory Board of the Proof of Concept and she participates in the selection committee in various regional innovation competitions.